Chus Domínguez

Filmografía:

  • Libertad (2019)

Colectivo Libertad

León, 2017

El Col·lectiu Libertat sorgeix el 2017 en el context del LAAV_ (Laboratori d'Antropologia Audiovisual Experimental) per al desenvolupament del projecte que va donar lloc a la pel·lícula LIBERTAD. Està format pels realitzadors Chus Domínguez, Alberto Taibo i Miguel Aparicio; els estudiants i docents dels instituts Legio VII (León) i Ramiro II d'(La Robla, León): Julia Alonso, Sofía Álvarez, Guillermo Castillo, Mónica Centeno, Alejandro Díez, Diana Esteban, Alba Fernández, Enrique Gamazo, Sara González, Carmen Hernández, Tomás Iglesias, Gloria Miguélez, Jessica Lamas, Lidia Ortega, Lucía Pérez, Jorge Pérez, Paula Pérez, Irene Rubio i María Salguero; Belén Sola i Ana Mazaira (com coordinadores del DEAC MUSAC).