Spain loves you


Direcció: Isabel Herguera
Guió: Isabel Herguera
Producció: Gul Ramani, Isabel Herguera
So: Isabel Herguera
Animació: Isabel Herguera


Durada: 05:57
Format: Digital
Diàlegs: Spanish
Subtítols:
País: Spain
Any: 1988


Aquest conte familiar conté una relectura particular de deu anys de la història d'Espanya, des del naixement de dos germans de l'autora fins a la mort del dictador en 1975.