Buenos Aires


DirecciÓ: Daniel Gil Suárez
Guionista: Arturo Ruiz Serrano
Empresa productora: TLCA
Producció: Arturo Ruiz Serrano, Daniel Gil Suarez
Fotografía: Nicolas Pinzón Sarmiento
Edició: Daniel Gil Suarez
So: Alfonso Sanz
Música: Adrian Sepiurca
Intèrprets: Éric Francés


Durada: 11:27
Format: Digital
Diàlegs: Spanish
País: Spain
Any: 2013


Un argentí afincat a Espanya s'ha de fer amb una roda de recanvi d'un cotxe en un port marítim.


#SocialIssue #BuenosAires #Migration